Världscancerdagen uppmärksammades i Växjö

Den 4 februari är lika med Världscancerdagen. I Växjö uppmärksammades detta med en musik- och samtalskväll i Skogslyckans kyrka. Inbjuden talare var Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef på onkologikliniken, som tog upp både pandemins effekter och framtidens cancervård.
– Vår önskan är att kunna ta ett större grepp om cancervården och få en mer samlad klinik.
Växjö. • Publicerad 13 februari 2022
Foto: David Färdigh