Ukrainska flyktingar i Växjö protesterar mot diskriminering

Ukrainska flyktingar i Växjö protesterar nu mot vad de upplever som diskriminerande behandling av myndigheterna. Frånsett att ukrainarna får en dagersättning på endast 71 kronor så utestängs de från arbetsmarknaden.
– Vi vill jobba men får inga personnummer och om vi exempelvis sommarjobbar så dras pengarna från övriga ersättningar, säger talespersonen Oleksandra Yeremenko.
Växjö • Publicerad 24 maj 2023
Foto: David Färdigh