Sjukhusfrågan engagerar Växjöborna

Frågan om det planerade sjukhusbygget i Räppe väcker fortsatt stort engagemang. När föreningen Växjö Forum i måndags kväll anordnade en temakväll så var Palladium fullsatt.
– Glädjande med så stort intresse. Vi hoppas nu att politikerna tänker till och gör ett omtag, säger Mats Kollind, styrelseledamot i Växjö Forum.
Växjö • Publicerad 29 mars 2023
Foto: David Färdigh