Mette vill förena krisberedskap och grön omställning

Mette Adolfsson i Häradsbäck glömmer aldrig stormen Gudrun och de följande 30 dygnen utan ström. Som vd för Härlundabygden AB är hon nu drivande i ett pilotprojekt som förenar krisberedskap med grön omställning och främjandet av den lokala ekonomin. Nyligen gästade hon Växjö för att berätta om ”Helsäker landsbygd”.
Växjö • Publicerad 23 mars 2023
Foto: David Färdigh