Annons

Frånvaro av övergångsställe på Norra Järnvägsgatan väcker förvåning

Flera Växjöbor har reagerat på att det inte finns något övergångsställe eller trafikljus vid passagen mellan stationen och Klostergatan. Växjö kommuns trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg förklarar att man valt att prioritera bussarnas framkomlighet.
– Men för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter så har vi utformat en upphöjd passage som ska dämpa bussarnas hastighet.
Växjö. • Publicerad 25 februari 2022
Foto: David Färdigh
Annons
Annons
Annons
Annons