Bolagsnytt

Nytt investmentbolag startar i Växjö

Mats Maurin Invest AB, som har sitt säte i Växjö, ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".
Publicerad 19 april 2023