Bolagsnytt

Nytt holdingbolag startar i Växjö

Billa Holding AB ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".
Publicerad 28 mars 2023