Näringsliv

Nytt företag startat: Växjö Vänner AB

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolaget skall arbeta med, och producera och sälja marknadsförings- och reklamtjänster."
Publicerad 15 augusti 2022