Bolagsnytt

Nytt företag startar i Växjö : Sandtimax AB

Bolaget uppger att det ska "äga och förvalta andelar i dotterbolag och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 30 november 2022