Näringsliv

Nytt företag startar i Växjö : Roem AB

Bolaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget investerar i verksamheter inom träförädling såsom sågverk eller hyvleri."
Publicerad 20 april 2022