Bolagsnytt

Nytt företag startar i Växjö : Östrahult Förvaltning AB

Bolaget uppger att det ska "äga och förvalta andelar och aktier i dotterbolag och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 23 november 2022