Näringsliv

Nytt företag startar i Växjö : Kärnhem Markprojekt 17 AB

Kärnhem Markprojekt 17 AB, som har sitt säte i Växjö, uppger att de ska ägna sig åt "handel och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper".
Publicerad 21 september 2022