Näringsliv

Nytt företag startar i Växjö : Fob Fastigheter AB

Bolaget uppger att det ska "förvärva, förvalta, utveckla samt försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 6 april 2022