Näringsliv

Nytt företag startar i Växjö : Decco Sverige AB

Decco Sverige AB ska "äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag samt att idka".
Publicerad 22 augusti 2022