Bolagsnytt

Nytt företag startar i Alvesta : My Tho Group AB

Enligt företaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "äga och förvalta värdepapper, aktier och andelar i noterade och onoterade företag samt idka därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 2 november 2022