Näringsliv

Nytt byggföretag startar i Lessebo

Mk Entreprenad i Småland AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Bolaget skall bedriva mark- och byggentreprenader innefattande även konsultverksamhet inom nämnda områden."
Publicerad 7 april 2022