Bolagsnytt

Nystartat investmentbolag i Växjö

Magnus Johansson Invest AB ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".
Publicerad 13 april 2023