Bolagsnytt

Nystartat investmentbolag i Växjö

Eva Mattsson Invest AB ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".
Publicerad 7 april 2023