Näringsliv

Nystartat handelsföretag i Växjö

Fatnox Business har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska bedriva postorderhandel på internet med friluftsartiklar, sportmaterial, husgeråd samt skönhet och hälsa."
Publicerad 22 februari 2022