Bolagsnytt

21-åring startar nytt entreprenadföretag i Växjö

Enligt Ea i Asa AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva lantbruk, entreprenadverksamhet inom markanläggning och vägunderhåll, personaluthyrning, landsbygdsturism, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 27 februari 2023