Kultur

Vandring i natur och kultur

Vid Salens västra strand strax söder om Alvesta skapade Karl Nygren sång- och röstskolan Kloster. Under några decennier lockade skolan deltagare från när och fjärran och Kloster växte fram som en liten by med helt egen arkitektur och kultur. Idag finns bara spillror kvar men genom en nyanlagd vandringsled görs både berättelsen om Kloster och områdets naturvärden tillgängliga. Intresset för området tycks stort och invigningen lockade en stor mängd deltagare.
ALVESTA. • Publicerad 9 april 2022
Foto: Tore Sjöqvist