Kultur

Sven-Eric Liedman om åldrandet

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har skrivit mängder av böcker fyllda av vetande och lärdomshistoria. Kunskapen och minnet har han med sig men när han i veckan besökte Bibliotekets vänner var fokus ett annat. Åldrandet och hans senaste bok I november.
VÄXJÖ. • Publicerad 3 april 2023