Kultur

Samtal om fred

Även om nästan alla önskar fred har tankar om hur den byggs nästan helt försvunnit ur det offentliga samtalet efter Rysslands invasion av Ukraina. Istället är det militära perspektiv som kommer till tals. Som en del av Elin Wägnerveckan samtalade Ewa Jonsson, från Röda Korset och Länsstyrelsen Kronoberg, biskop Fredrik Modéus och Malin Nilsson, generalsekreterare i IKFF om nödvändigheten av och svårigheterna med att låta fler röster höras.
Växjö • Publicerad 20 mars 2023
Foto: Tore Sjöqvist