Kultur

Om nöd och det slitnas skönhet

Med utställningen Boro – Nödens konst låter Vanda-lorum oss möta det slitnas och lappades skönhet i en utställning som visar omkring 100 boroföremål inlånade från Amuse-museet i Tokyo. Bakom det ihärdiga vårdandet av de slitna föremålen ligger en fattigdom som i dag är svår att förstå.
VÄRNAMO. • Publicerad 21 mars 2022
Foto: Tore Sjöqvist