Kultur

Färg och form på Palladium

För Kulturhuset Palladium står filmen i centrum men huset ger också rum för utställningar av olika slag. Just nu bland annat en utställning där Katinka Schartau och Therese Wenebo Gadler visar konst som pekar åt helt olika håll.
V ÄXJÖ. • Publicerad 25 mars 2022
Foto: Tore Sjöqvist