Annons

Joachim om att vara präst i New York och Skatelöv

Joachim Franzén är sedan ett år tillbaka kyrkoherde i Skatelövs församling men var innan dess präst i Svenska kyrkan i New York. Att komma från en 19 miljonersstad till en landsortsförsamling på 2000 invånare innebär visserligen en kontrast men han ser också stora likheter.
– Båda församlingarna har små resurser men bygger desto mer på ideella krafter och relationsskapande.
New York/Skatelöv • Publicerad 5 april 2024
Foto: David Färdigh
Annons
Annons
Annons
Annons